Genvägen till den digitaliserade och värdeskapande fastighetsförvaltningen

Snabbaste, enklaste och kostnadseffektivaste sättet att samla greppet - från byggnad, till bestånd, till stad.

Passar Orbiq er?

Med vår egenutvecklade systemlösning Orbiq hjälper vi fastighetsägare, driftorganisationer m.fl. inom offentlig och privat sektor att åstadkomma säkra uppkopplingar av fastigheter, samordna driften av fastighetsportföljer och åstadkomma nya värden genom digitalisering.

Orbiq byggs för att skapa ett mervärde för tre specifika användarkategorier. Om ni känner igen er eller era kunder i någon av beskrivningarna nedan, är chanserna stora att vi skulle kunna hjälpa er och era kunder till en lönsammare affär.

Genvägen till den digitaliserade och värdeskapande fastighetsförvaltningen

Orbiq passar perfekt för fastighetsägare som förvaltar ett bestånd där det förekommer styr- och övervakningssystem från olika fabrikat och leverantörer.

Vill ni digitalisera er verksamhet men saknar tillgång till er data och era system på grund av tekniska silon från olika fabrikat?

Om ni inte vill spendera miljoner för att byta ut fungerande system i förtid och begränsa era möjligheter att konkurrensutsätta era inköp, skulle ni ha nytta av våra tjänster.

Image
Image

Orbiq för entreprenörer

Jobbar ni med drift- eller automationsentreprenader och vill kunna tillhandahålla era kunder en molnlösning som även möjliggör integration av system från 3:e part med minimala insatser? Använd en molnlösning baserad på Orbiq för att skapa ett mervärde för era kunder.

Orbiq passar särskilt väl för driftentreprenörer som vill digitalisera sin verksamhet genom att koppla upp kunderna mot en driftcentral, där driftlarm och nödvändig data från kritiska system övervakas och åtkomsten till kundernas system samlas bakom ett säkert gränssnitt.

Orbiq för konsulter

Orbiq passar perfekt för uppföljning av komplexa byggprojekt under garantitiden. Använd systemet som uppföljningsplattform som är helt och hållet skild från fastighetens automationssystem. Ladda över larm och data för uppföljning och analys, dokumentera förbättringspotential och pricka av genomförda åtgärder i samråd med era kunder och övriga projektdeltagare.

Image

Funktioner

En kostnadsfri demo i anslutning till ett webbmöte är nog det bästa sättet att få en komplett bild av systemets möjligheter. Då får ni även möjligheten att ställa frågor och ta del av färsk information som ännu inte hittat fram till hemsidan. Men bläddra för all del här nedan först och ifall ni har några frågor är ni självklart välkomna att söka kontakt med oss.

Central larmhantering och larmutskick

Översikt över bestånd

Centraliserad behörighets-hantering

Webbaserad åtkomst till befintliga system

Datainsamling

Visualisering

Nätverks-övervakning

Samarbets-verktyg

Kontroll över data
 • Använd Orbiq och Miner för att lyfta ut data ur automationssystem från olika fabrikat
 • justera vid behov med avseende på metadatamärkning och komplettering av beteckningar utan behov av omprogrammering av styrsystem
 • spara data från skilda system i en BigData-databas
 • ta egna backuper av data samt hämta till 3:e partssystem via API:er.

Integrationer

Vi kan redan erbjuda färdiga integrationslösningar mot de flesta systemlösningarna på marknaden tack vare en kombination av fabrikatspecifika kommunikationsprofiler och generellt kommunikationsprotokoll på fältnivå. Tack vare vår generella dataöverföringsplattform "Miner", kan vi dessutom vid behov utveckla fler generella eller kundspecifika kommunikationsprofiler.

Tack vare "Minern" är det enklare och kostnadseffektivare än någonsin att utvinna sin data ur fabrikatspecifika system, anpassa och förädla med metadata vid behov och därefter skapa riktig affärsnytta!

Färdiga

 • Alliance AWU
 • Citect
 • Dedu
 • Fidelix
 • Iconics
 • Larmia Atlantis
 • Modbus TCP
 • MQTT
 • Nimbus
 • Real Estate Core (REC)
 • SNMP
 • TAC Vista
 • Nordomatic/Kabona WDC
 • Webport

Under utveckling

 • Tridium
 • Webfactory

Planerade

 • BACnet

Resan framöver

Vi vill med vårt arbete skapa nya värden inom fastighetsförvaltningen och sänka trösklarna till energieffektiviserande åtgärder inom det byggda beståndet. Vår strategi är att identifiera flaskhalsar​ och överkomma dem med hjälp av IT-hjälpmedel och då helst på automatiserad basis om möjligt och försvarbart. Vi är väl medvetna om de möjligheter som Cloud Computing, Machine Learning m.m. skapar för framsynta aktörer och duktiga utvecklare. Vi har till och med lyckats förutse en del av trenderna, vilket medfört att vi har en framtidssäkrad lösning färdig sedan ett par år, medan andra fortfarande är i planerings- eller utvecklingsstadiet.

Vi är självklart stolta över vad vi har åstadkommit tillsammans med våra kunder, men är långt ifrån klara. Vi arbetar hårt med en ständig vidareutveckling av Orbiq med målet att ta fram nya smarta tjänster åt våra kunder. Häng gärna med! 

Klart!

Grundplattform


Vi identifierade i ett tidigt skede tillgången till rätt beslutsunderlag som ett av de största hindren för identifiering och genomförande av relativt enkla åtgärder som resulterar i nöjdare kunder, bättre inomhusklimat, bättre driftekonomi samt mindre klimatpåverkan från fastighetsdriften.

Vår grundplattform erbjuder därför redan tillgång till strukturerad data från byggnadsautomationssystem, samt möjligheten att förädla, visualisera och analysera data på en mängd olika sätt.

Klart!

Klart!

Automatiserad informationsförädling

Utifrån data som samlas in kan vi skapa olika typer av centrala larm, exempelvis vid uteblivna eller oväntade mätvärden eller göra kontinuerliga beräkningar, exempelvis verkningsgrader, klimatjusteringar m.m.

Därmed har vi lagt ytterligare en viktig grundsten för nästa utvecklingssteg...

Under utveckling...

Automatiserad  driftoptimering

Vi arbetar för närvarande med att automatisera förädling och analys av stora mängder data från våra kunders system med målet att ytterligare fasa ned trösklarna till effektivare och skonsammare fastighetsdrift.

Ambitionen är att successivt släppa nya smarta funktioner som hjälper våra kunder förbättra sina verksamheter.

Under utveckling...

Vill ni vara med på resan?

Vi är i en mycket spännande fas och söker därför:

 • Nya kunder
 • Nya samarbetspartners
 • Nya kollegor!

Tror ni att ni passar in i någon av rollerna? Ta då kontakt med oss :-)

Senaste nytt