Orbiq wiki

Integrationen mot Orbiq sker genom:

  • Registrering av systemet i Orbiq och avprovning av fjärråtkomst
  • Integration av larmutskick till Orbiq
  • Integration av dataöverföring via Miner.

Uppkoppling av anläggning

Registrering av system

Se här för dokumentation angående registering av resurser.

Integration av driftlarm

Se dokumentation angående integration av larmhantering.

Överföring av prioriterad data