Orbiq wiki

Hjälpcentral för Orbiq

Välkommen till Orbiqs hjälpcentral!

Här samlar vi användardokumentationen för Orbiq. Innehållet i dokumentationscentralen uppdateras i första hand på Orbiqs hemsida även om kopior av dokumentationen kan inkluderas i vissa kundinstallationer.

Supportformulär

Vi håller på med utbyggnad av vår wiki, så innehållet är ännu ej komplett. Om ni inte hittar svaret på era frågor här, är ni välkomna att höra av er till vår helpdesk genom att fylla i detta kontaktformulär.

Grundläggande

Här kan du hitta översiktlig information om hur användargränssnittet är uppbyggt.

Genvägar

  • Vad menas med en resurs och hur kan jag nå och logga in på de system som betjänar fastigheterna?
  • Hur kan jag på ett enkelt sätt nå ”mina byggnader och system” via favoritmarkering?
  • Kan man utöka eller förändra den information som skickas via driftlarm eller måste man programmera om styrsystemen?
  • Vad är Miner och hur sker dataöverföringen till Orbiq?
  • Hur kan metadata vid dataöverföring förenkla sökning och senare bearbetning av data?
  • Vilka system och fabrikat kan Orbiq hantera med avseende på åtkomst? Överföring av larm? Överföring av data?
  • Har Orbiq integrerats med andra fastighetssystem?
  • Hur använder jag temahanteraren för att anpassa min Orbiq-upplevelse?

Miner

Integrationer

Miner

OBS! Listan nedan är inte komplett. Hör gärna av dig till oss via hemsidan så får du en komplett lista.

Fabrikat Version Läs/Skriv Kommentar
Bastec BAS2 DUC Läs/Skriv Via BAS2 JSON-RPC
Elvaco - Läs Via Elvaco REST-API
Fidelix > 2020 Läs Historisk data kan läsas via mellanlagringsdatabas
Fidelix > 2020 Läs/Skriv Via Fidelix fältprotokoll
Iconics - Läs -
Proptech OS - Läs Via strömmande API:et
Larmia Avalon DHC Läs -
Larmia Avalon DUC Läs -
Larmia EVO Läs/Skriv -
Lindinvent Lindinspect Läs -
Malthe Winje SAIA PLC Läs/skriv via Modbus TCP
Moldeo Webport Läs/skriv via API
Myrspoven Myrspoven AI Läs/Skriv Överföring av sensordata och överskrivningar till/från Myrspovens API
Nordomatic WDC (Kabona) Läs/skriv via JSON-RPC
Nordomatic Webfactory Läs via databas i DHC
Piigab PS900 Läs via MQTT
Piscada Piscada SCADA Läs via API
Schneider Electric Citect Läs Via klientprogram som installeras på Citect-maskin
Schneider Electric TAC Vista Läs Loggad data läses via databaskoppling
Swegon Gold Aggregat Läs/skriv via Modbus TCP
Tridium/JACE Niagara Läs via oBix-klient
Alliance CRF AWU Läs via API
SaveBySolar Power Admin Uppladdning via API-anrop

Orbiq

WSP DeDU Läs/Skriv -
Vitec Vitec Energiuppföljning Uppladdning -
Zabbix Zabbix nätverksövervakning Läs -

Orbiq

Stöd vid projektering och systemintegration ​

Fabrikatspecifika råd och överväganden