Orbiq wiki

Larm via API-anrop

Orbiq har ett API för registrering av larmhändelser. Vid behov får ni gärna kontakta oss för att ta del av specifikationen.

API-specifikationen nås även via URL:en /api-tools/swagger/IQApi-v1 inom en Orbiq-installation.

Larm via e-post

Orbiq kan ta emot larm via e-post och tolka larm från flera olika format. E-post från oregistrerade adresser förkastas. Orbiqs SMTP-server kommer heller inte att kunna användas för att skicka utgående e-post från anslutna system. Enda funktionen är att ta emot e-post från godkända adresser, utvinna informationen från e-posten och registrera i Orbiq via API-anrop.

Säkerställ därför att inställda avsändaradresser är registrerade i Orbiq som larmkällor, innan avprovning sker av larmfunktion.

Det generella formatet som Orbiq kan tolka bygger på ”Nimbus generic” och innehållet presenteras nedan.

Generic

Servern för larmhantering tolkar innehållet i body-fältet och headern för e-postmeddelandet. För att det mail som kommer in ska vara giltigt måste ärendefältet (subject) innehålla LARM eller ALARM.

E-postmeddelande ska innehålla uppgift om larmklass enligt följande: “A” för A-larm, “B” för B-larm, “C” för C-larm etc.

Meddelandefältet i larm e-post ska i tur och ordning innehålla följande information:

TAG: ”Tagnamn” enligt Beställarens ”Beteckningssystem
AREA: “Relativ URL” till sida i DUC/PLC eller motsvarande för den sida i webbserver som visar larmande objekt
CATEGORY: “Larmklass” exempelvis “A”, “B”, “C” etc.
NAME: ”Avsändare” (beteckning för larmsändare). Som standard används principen ”apparatskåp-objektsbeteckning@av-beställaren-angiven-epostadress.se”.
DESC: ”Beskrivande text”
STATE: ”Status” ska anges som sista raden i meddelandet. Se nedan för beskrivning av olika statuskoder.

Inaktiv: Larmservern tolkar händelsen som en återgång till normal (inaktiv) när STATE = INACTIVE, FRÅN eller NORMAL.

Kvitterad: Servern tolkar händelsen som en kvittens när STATE = ACK, ACKNOWLEDGE eller ACKED.

Aktiv: Servern tolkar alla andra STATE-texter som aktiva.

Som avskiljare mellan informationerna i meddelandefält ska tecken för ny rad användas, motsvarande <13> <10> i råtextformat, vilket medför att informationen hamnar på separata rader i e-posten.

Larm aktivt

TAG: FASTIGHETA_AS01_LB01_GT1_AL
AREA: /lb01.htm
CATEGORY: B
NAME: as01-FASTIGHETA@fastighetsbolaget.se
DESC: Avvikande temperatur tilluft i Bostadsfabriken, AS01_LB01
STATE: ACTIVE

Larm kvitterat

TAG: FASTIGHETA_AS01_LB01_GT1_AL
AREA: /lb01.htm
CATEGORY: B
NAME: as01-FASTIGHETA@fastighetsbolaget.se
DESC: Avvikande temperatur tilluft i Bostadsfabriken, AS01_LB01
STATE: ACKED

Larm återgått

TAG: FASTIGHETA_AS01_LB01_GT1_AL
AREA: /lb01.htm
CATEGORY: B
NAME: as01-FASTIGHETA@fastighetsbolaget.se
DESC: Avvikande temperatur tilluft i Bostadsfabriken, AS01_LB01
STATE: NORMAL

Larm via andra e-postformat

Orbiq klarar även av att tolka larm från andra format. Nedan kommer vi att lista ett antal exempel.

Struxureware

Charset=utf-8
Subject: Obj:/Objektsforteckning3_AS001/UC01/VV01 Larm/GT11_TempLarm

Exempel på återgånget larm

Object: /Objektsforteckning3_AS001/UC01/VV01 Larm/GT11_TempLarm
Text: Låg/hög-tappvarmvattentemperatur, betjänar Byggnadsdel 3 
Priority: 2
State: Återställning
Previous: Larm
AckTime: 
Date: 2017-03-09 13:00:40 +1H