Orbiq wiki

Administration

Under administration kan användare med admin-rättigheter administrera Orbiq, och t.ex. registrera objekt.

Moduler tillhörande administration

Användare

Användare ingår i grupper.

Skapa användare

För att skapa användare klickar man på ikonen, ange visningsnamn, ett lösenord, vilken grupp användaren ska tillhöra och kontaktinformation. Klicka sedan skapa.

Redigera en befintlig användare

Genom att klicka på den befintliga användaren eller genom att klicka på dem tre punkterna kan man välja att redigera eller ta bort användaren.

Efter redigeringen är klar klicka på uppdatera.

Filter

Gäller för allmänt för administrering av användare.

Fritextsökning ange valfria bokstäver och siffror.

Grupp sortering sortera vilka användare som tillhör valda gruppen.

Kontakter

Företag

Externa aktörer kan behöva få larm skickade till sig. Se Företag

Grupper

Grupper används för att koppla samman användare och roller. Se Grupper

Roller

Rollerna kopplas till rättigheter som används för att begränsa tillgängligheten av olika funktioner för användarna. Rollerna kan också ordnas i en hierarki så att rättigheter ärvs från de underordnade rollerna. Se Roller

Översikt

Här kan man skapa, ta bort, redigera områden och objekt.

De filter som gäller för alla flikar i Översikt är:

Fritextsökning valfria bokstäver och siffror.

och

Publicerad

  1. Alla visar alla oavsett om det är publicerad eller opublicerad.
  2. Opublicerad visar endast icke publicerade objekt eller område.
  3. Publicerad visar endast publicerade.

För objekt finns även filtret:

Område välj områden som inkluderas i sökningen.

Område

Under fliken Områden kan man skapa nya områden och redigera befintliga områden. Man väljer om området ska vara publicerat eller inte, vilken beteckning det ska ha, samt om det finns något överordnat område. Man kan välja om man vill se områdena som en lista eller en hierarkisk vy om man lättare vill se trädstrukturen.

Objekt

Under fliken Objekt kan man skapa nya objekt (byggnader) och redigera befintliga objekt. Här anger man beteckning och kort beteckning, överordnat område, adress och koordinat med hjälp av en karta. Man kan också koppla objektet till en eller flera servrar.

Larmhantering

Servrar

Under fliken Servrar kan man skapa nya servrar och redigera befintliga servrar. En server representerar en larmkälla, och binds till ett objekt. Se Servrar

Taggar

Under fliken Taggar kan man skapa nya larmtaggar och redigera befintliga taggar. Man kan välja om taggen ska vara publicerad, koppla till larmkälla och binda till objekt, samt ange källa och referens.

Se Taggar

Larmprofiler

Skapa profilerna som ska meddelas när larmen blir aktuella. Sätt en mottagare till profilen, då kontaktas mottagaren.

Se Larmprofiler.

Profiler

Under menyn Larmprofiler kan man skapa och redigera profiler för när det ska skickas larmutskick till vem.

För att börja redigera en larmprofil efter att man har valt profilen i listan måste man trycka på knappen

Kalender

Under Kalendern kan man se och redigera standarddagar och specialdagar. Om man redigerar en dag så kan man ange default-tider för dagen.

Genom att dra en dag från panelen på vänster sida till ett datum i kalendern så placeras dagen ut på det datumet.

Med hjälp av plus-knappen nere i högra hörnet kan man skapa nya specialdagar eller placera ut en dag på alla datum mellan ett start och slutdatum.