Orbiq wiki

Dataöverföring till Orbiq

Överföring av data såsom trenddata för mätare, givare, ställdon sker med hjälp av vårt dataöverföringsverktyg miner.