Orbiq wiki

Grundläggande

Här kan du nedan läsa om grundläggande information för hantering av Orbiq.

Begrepp

Objekt

De byggnader, grupper av byggnader eller fastigheter som övervakas.

Analys

I Orbiqs huvudmeny finner du Analys. Orbiq samlar in tusentals mätvärden från fastigheter och skapar en analys av dessa. Det vanligaste sättet att analysera datan är genom att rendera ett diagram. De mätvärden som Orbiq får in sparas i databaser och med tiden utgör denna data historik. Som ett nästa steg för Orbiqs analys tittar vi idag på artificiell intelligens.

Larm

Larm är de meddelanden som skickas ut av DUC:ar då mätvärden överstiger satta gränser. Vi har kategoriserat dessa i A- och B-larm. A-larm är akuta larm där åtgärd behövs omgående medan B-larm är icke-akuta larm där åtgärd krävs. Installatören av DUC:en ställer in gränsvärden för både A- och B-larm. Under Larmhantering finns en överblick över alla larm på alla fastigheter. Larm skickas oftast via epost men kan även skickas via API.

Resurs

Orbiq hämtar larm och mätdata från resurser. Detta är ofta Data Under Centraler (DUC) och servrar. Användare av Orbiq hittar DUC:ar via deras objekt under Översikt, ett objekt kan ha flera DUC:ar.

Filtering av larm

Under Larmhantering kan du filtrera larm på följande:

 • Lista
 • Område
 • Objekt
 • Status
 • Larmklass
 • Åtgärdsindikering
 • Tagg

Du kan även välja att visa eller döja testlarm och söka på fritext.

Under Listor kan du även gruppera larm som du önskar.

Åtgärder för larm

 • Kvittera - man markerar att man sett larmet.
 • Blockera - att hindra ett larm från att dyka upp i vanliga larmlistan.
 • Återställa - man sätter datapunktens tillstånd till normalt.

Tekniska tillvägagångssätt

Orbiq och VPN

Orbiq byggs för att kunna sammankoppla många lokala nätverk till ett virtuellt nätverk

Använd vänstermenyn för att navigera mellan olika moduler eller administrationssidor.

Hittas till vänster om innehållet på sidan och är synlig från applikationsstart.

Innehåller sid-navigeringen, logotyp och användarsektionen.

Sektionen för användaren

Visar den inloggade användarens namn och e-postadress.

Användarsektionen hittas i navigationsmenyn.

Pilen till höger om om användarinformationen kontrollerar synligheten av användarmenyn, mina inställningar.

Användarmeny

Om inloggad användare har du tillgång till användarmenyn. För att visa menyn klickar du på pilen till vänster i användarsektionen. Här hittar du följande funktioner:

 • Logga ut
 • Mina inställningar
  • Byta startsida
  • Byta visningsnamn
  • Ändra lösenord under ”Change Password”
  • Ladda upp och byta bild
 • Ta emot aviseringar
 • Tar ej emot aviseringar

Administration

Tillgängliga sidor för administration.

Användare

 • Skapa nya användare
 • Redigera befintliga användare
  • Byta visningsnamn och användarnamn
  • Lägga till eller byta bild
  • Tilldela grupper
  • Redigera, byta, eller skapa kontakt för användaren
  • Byta lösenord (Om Orbiq är integrerat med andra system kan denna funktion saknas)
 • Lägga till nya, redigera befintliga, och ta bort befintliga kontakter
 • Lägga till nya, redigera befintliga, och ta bort befintliga företag
 • Lägga till nya, redigera befintliga, och ta bort befintliga grupper

Se separat kapitel (Administration) Användare.

Översikt

Med denna länk kommer administratör till hantering av objekt och områden.

Se kapitlet (Administration) Översikt

Allmän information om listor under larmhantering

Alla flickar i modulen larmhantering innehåller en lista och alla fungerar snarlikt med varandra.

Verktygsfält

När ett eller flera rader är markerade dyker verktygsfältet upp ovanför listan.

I verktygsfältet visas då antalet markerade rader/objekt samt ges ett val av händelser att utföra på dem valda larmen/objekten.

Filter

Hittas under verktygsfältet. Filtrerar listans innehåll efter vad användaren vill se. Vid filtrering hämtas en ny lista samt uppdaterar den befintliga.

Resultatet som matchar filtreringen visas inom parenteser till vänster under filterfälten.

För att återställa filterfältet, klicka på → Återställ filter

Sortering

De flesta kolumner går att sortera genom att klicka på kolumnrubriken.

Riktning på sortering (stigande eller fallande) visas med ikoner och . Riktningen visas till vänster om kolumnrubrik.

Det går endast att sortera en kolumn i taget.

Händelse

OBS! Vissa listor kan ej utföra händelser.

Användare kan utföra händelser på en rad genom att klicka på ikonen → i sista kolumnen för raden.

Tillgängliga händelser

 • Larm (Kvittera, blockera, skriv ut, återställ)
 • Blockera

Markering

På vänstra kolumnen finns kvadratisk box, genom att kryssa i kan användaren markera ett eller flera rader. Sedan visas antalet markerade rader i listans verktygsfält och möjligheten att utföra en händelse på alla de markerade raderna.