fabrikatspecifikt:webport

Inställning av larmutskick till Orbiq

 • Logga in i Webport som admin
  • Systeminställningar → Server → Epost-inställningar
 • Ställ in SMTP-serverns IP-adress (brukar vara interna SMTP-servrar)
 • Ställ in avsändande e-postadress som matchar “resursens” adress i Orbiq (ex: AS01-FASTIGHETXX@kundX.orbiq.se)
 • Aktivera larmutskick via e-post från Webport:
  • Systeminställningar → Larm → Larmregler

Använd inställningarna nedan för att formatera e-posterna som skickas ut, så att de kan tolkas av Orbiq. Ersätt adressen för avsändaren till att motsvara inställd adress ovan. Ställ även in mottagaradressen för respektive larmutskick (exempelvis driftlarm@kundX.orbiq.se) samt aktivera dem (Aktivera). Inställningarna nedan motsvarar formatet “generic” för larmkällan i Orbiq.

Rubrik på e-postmeddelande: LARM

Innehåll i e-postmeddelanden enligt nedan:

TAG: [TAG][R]AREA: [PAGE][R]CATEGORY: [PRIORITY][R]NAME: ”e-postadressföravsändaren@kund.orbiq.se”[R]DESC: [DESC][R]STATE: ACTIVE

TAG: [TAG][R]AREA: [PAGE][R]CATEGORY: [PRIORITY][R]NAME: ”e-postadressföravsändaren@kund.orbiq.se”[R]DESC: [DESC][R]STATE: ACKED

TAG: [TAG][R]AREA: [PAGE][R]CATEGORY: [PRIORITY][R]NAME: ”e-postadressföravsändaren@kund.orbiq.se”[R]DESC: [DESC][R]STATE: NORMAL

 • fabrikatspecifikt/webport.txt
 • Senast uppdaterad: 2023/01/29 22:52
 • av dokuadmin