Orbiq wiki

Tagga metadata i Orbiq

I Orbiq går det att metadatatagga objekt, antingen genom fritexttaggning eller med hjälp av fördefinierade ordlistor: Termförteckningar. Dessa ordlistor kan också användas för att presentera och filtrera data på översiktskartan.

Taggning med fritext

Som användare kan du tagga data i fritext. Notera att det tyvärr inte finns något sätt att ändra eller ta bort de taggar som skapas via fritext i Orbiq. Det går att ta bort dem från ett objekt, men de kommer att finnas kvar i databasen och komma som förslag inför nya märkningar. Det är därför viktigt att vara noggrann med hur ni stavar samt hur ni använder stora och små bokstäver när ni fritexttaggar data.

Taggning med termförteckningen

Termförteckningen är en funktion där ni kan bygga egna fördefinierade ordlistor för att märka olika objekt i Orbiq med metadata, till exempel fastigheter, resurser och larmpunkter.

Som administratör kan ni bestämma vilka termer som ska vara möjliga att använda för märkning. Termistorna används sedan i Orbiq för att ge användarna förslag när de skriver in text. Till exempel kan ett fabrikat sättas upp så att det ombenämns på samma sätt varje gång. Genom att lägga till “Fabrikat:Larmia” i termlistan kommer detta komma upp som förslag varje gång en användare skriver Fabrikat:L eller Larmia. Termförteckningar används för att undvika att ni får in data som är felstavad eller felformulerat, vilket i sin tur gör det lättare att koppla ihop och analysera data.

Termförteckningen går även att använda på översiktskartan för att ge en överblick över de taggade systemen.

Skapa termlistor

Ni går in under Administration och Termförteckningshantering, längst ned till höger finns en grön knapp med ett plustecken, klicka här för att skapa en termförteckning.

Efter att ni namngett termförteckningen kan ni välja huruvida de ska visas som kartfilter i översiktskartan genom att klicka i checkboxen. Sedan listar ni de ord ni vill definiera, både på det språk systemet är i samt i det lokala språket, detta innebär oftast att den första kolumnen är på engelska och den andra kolumnen är på svenska. Därefter kan ni lägga till ikon, konturikon och färg för att se taggningen på översiktskartan, det går också att ha listor helt utan ikoner om de inte ska synas på översiktskartan.