Orbiq wiki

Integrationen mot Orbiq sker genom: Uppkoppling av anläggning mot kundens fastighetsnät (exempelvis via av kund föreskriven VPN-lösning) Spegling av lokalt webbaserat användargränssnitt för HMI/DHC/SCADA via Orbiq Utskick av driftlarm till Orbiq enligt specifikation Överföring av prioriterad data till Orbiq via Miner.

Uppkoppling av anläggning

Spegling av användargränssnitt

Överföring av driftlarm

Överföring av prioriterad data