Orbiq wiki

Elvaco CME3100 dataintegration via miner

Integrationen för Elvaco CME3100 sker via API-anrop (REST). Via integrationen kan miner bläddra i och läsa momentan och historisk data från mätvärdesinsamlingsenheten.