Orbiq wiki

Ordlista

Börvärde - inom reglertekniken värdet av en storhet som den reglerade processen skall hålla. Ofta är börvärdet konstant under längre tidsperioder. Ett exempel är klimatanläggningen i en bil. Börvärdet är det värde som föraren valt som önskad kupétemperatur. (Wikipedia)

DUC - Datoriserad Undercentral

Markörkluster - En symbol på en karta som beskriver antalet objekt på den platsen, används för att ersätta en tät samling markörer.

Modbus - Modbus är ett protokoll ursprungligen framtaget av Modicon 1979 och är ett av de vanligaste kommunikationssätten för industriell elektronik och system för automation (Wikipedia)

AWU - I System Alliance's utbud, en webb-server som samlar info från ett antal duc:ar. Finns som central enhet i byggnader.