changelog:miner

Changelog Miner

 • Timestamps för Elvaco
  Integrationen för Elvaco hämtar data i UTC med hjälp av den nya API-versionen. Användaren kan nu välja vilken version som ska användas vid datahämtning. Den rekommenderade versionen är V2.
 • Optimeringar
  Tidigare har Miner haft problem att ladda listorna för jobben när det funnits många och/eller stora jobb. Optimeringar har gjorts för att minska laddtiden.
 • Grafer: Anslutning tillhörande ett jobb
  Tidigare har en anslutning haft en referens till vilket jobb som anslutningen är kopplat till. Samma jobb har däremot inte haft vilken anslutning som är kopplat till jobbet. Referenserna går nu åt båda hållen.
 • Orbiq API
  I och med graferna som Miner nu stödjer har Orbiq fått ett nytt API som Miner nu hämtar data från för att göra exporter till andra system.
 • Visa fler datapunkter
  Funktionen för att se antalet datapunkter i jobbvyn har ändrats så att det visas 50 stycken i början som standard. Nu kan användare välja att visa 50, 100, 500 eller samtliga datapunkter i ett jobb. Tidigare valbara alternativ var ”10, 25, 50, All”.
 • Ny ikon
  Miner har fått en ny ikon som visas på fliken i webläsaren där Miner har öppnats.
 • Verifieringar i formulärsfält
  Uppgifterna kontrolleras för att minska fel när en användare skapar en anslutning och ska fylla i formulärsfältet. Ett portnummer måste till exempel enbart bestå av siffror mellan 1 och 65535. Lösenord som anger behöver skrivas in två gånger och adressfältet behöver ha en giltig adress.
 • Slumpad körning av grafjobb
  För att minska på överbelastningen av grafdatabasen startas graf-jobben efter en slumpad tid på 0-10 minuter.
 • Larmia och connection error
  En bug hittades för Larmia som gjorde att Miner inte skickade ut larm för connection error när Miner haft problem vid anslutning till en Larmia DUC.
 • Miner kan visa jobb utan anslutning
  Tidigare har det grafiska användargränssnittet för Miner betett sig konstigt när användaren gått in på ett jobb vars anslutning tagits bort. Användare kan nu gå in på ett jobb där anslutningen för jobbet tagits bort.
 • Bastec och sessioner
  Vid skapande av en session för Bastec integrationen användes en hårdkodad portnummer istället för den som användaren angivit. Detta kunde ge fel om Bastec DUC var inställd för att ta emot frågor via en annan port än 80. Nu används den port som användaren angivit för att skapa sessioner.
 • Kugghjulet i jobbvyn
  Kugghjulet som finns i övre högra hörnet har tidigare varit klickbar även när jobbet varit påslaget. Nu är kugghjulet gråmarkerat och användare kan inte längre klicka på ikonen under tiden jobbet körs.
 • Grafer
  Varje Miner, anslutning, jobb, datapunkt med mera kan beskrivas på ett standardiserat sätt med RDF.

Minern har således två nya fält i sin konfig:

 • Aktivera Minerns grafer - checkbox för att aktivera grafgenereringen. Denna checkbox aktiverar grafgenereringen och gör url:erna bakom <miner URL>/graph/… åtkomliga.
 • Internationalized Resource Identifier (IRI) - För att sätta IRI:n de genererade graferna ska börja på, ett exempel är http://data.iquest.se/connection/uuid där http://data.iquest.se är satt i konfigen.

Om aktiva grafjobb finns när ”Aktivera Minerns grafer” deaktiveras kommer de jobben att stoppas. I och med att graferna inte genereras längre går de heller inte att ladda upp.

Via Miners URLs kan användare själva se graferna, där funktionen är aktiverad. <miner URL>/graph/connection/uuid visar t.ex. grafen för en specifik connection.
Grafanslutningen låter användaren specificera vart graferna ska laddas upp. Grafanslutningen låter även användaren sätta hur ofta de grafjobb som använder anslutningen ska ladda upp graferna. Grafjobbet laddar upp de valda graferna till den valda grafdatabasen. Vid skapandet av grafjobbet får användaren välja vilka grafer som ska laddas upp. Observera att graferna för grafanslutningar och grafjobb inte kan laddas upp.

 • Larmsättning vid tappad anslutning och fel data
  Om minern har tappat sin anslutning för ett pågående jobb skickas det nu ut ett larm med information om vilket jobb det är och vilken Miner som har problem. Det skickas även ut ett larm när Miner får oförväntad data skickad till sig som den inte kan hantera, detta görs per datapunkt. Larmen återställs när anslutningen återupptas eller när datapunkten får förväntad data igen.
 • Utökad larmsättning vid tappade jobb
  Om Miner bland annat saknar lagringsutrymme händer det ibland att den inte kan spara jobbet korrekt. Det resultrerar i att jobbet inte läses in korrekt och jobbet försvinner från det grafiska användargränssnittet. Nu kan Miner larma när detta händer.
 • Tid innan historik hämtas
  Användare kan nu ställa in hur lång tid det ska gå innan historik ska hämtas (Minimal History Interval). Miner kommer jämföra och ta det högsta av Minimal History Interval och ”poll_interval_sec” multiplicerat med 2. Om en datapunkt inte fått ett värde efter det högsta av tidigare nämnda kommer Miner registrera detta som dataförlust och försöka hämta data för denna period under en senare körning.
 • Exportera CSV från Explorer
  Nu finns det möjlighet för användaren att exportera en CSV-fil som innehåller samtliga inlästa datapunkter innan själva jobbet skapas.
 • Fel vid ändring av namn för jobb
  Ett fel hittades vid namnbyte av ett jobb som gjorde att det skapades ett nytt jobb med det nya namnet utan att det gamla jobbet försvinner.
 • Session cookies för Larmia
  Larmia gav en alldeles för lång giltighetstid på sin session-kaka som Miner inte tyckte om. Felet kommer åtgärdas från Larmia vid nästa uppdatering och Miner kan hantera den långa giltighetstiden tills vidare.
 • Förbättrad WDC-integration
  Integrationen mot WDC har förbättrats genom att låta användaren kunna hämta och se senaste värden från datapunkterna i Explorer innan jobbet är skapat.
 • Optimeringar i kommunikationen
  Kommunikationen mellan Orbiq och Miner har optimerats genom att skicka mindre data fram & tillbaka.
 • Quality-stamp för Lindinspect
  Lindinspect skickar det senaste värdet om det är fel på någon nod, något som Miner inte hanterat tidigare. Nu skickar Miner samma värde till Orbiq med en Quality-stamp på ”4” om det är något fel på noden. Du kan läsa mer om Quality-Stamps här.
 • Felkoder för Fidelix
  Om det är fel på någon datapunkt skickar Fidelix iväg en felkod som Miner nu kan hantera.
 • Fel värden för Digital Input/Output, Fidelix
  En bugg är fixad som gjorde att Miner inte sparade rätt värde för Digital Input och Digital Output.

En del stavfel har rättats till och mindre språkändringar gjorts.

 • Ny integrationslösning för Fidelix (2-vägskommunikation)
  Stabilare datahämtning och kommunikation med direkt med Fidelix DUC:ar utan behov av mellanliggande programvara, såsom databaser eller OPC-server, m.h.a. Fidelix kommunikationsprotokoll. Integrationen möjliggör även skrivning av data till Fidelixer, exempelvis för uppdatering av börvärden, start/stop av utrustning m.m.
 • SMHI integration
  En ny typ av anslutning och jobb. Jobbet hämtar väderprognoser för angivna positioner, där varje datapunkt i jobbet är en parameter i prognosen. Uppdelningen gör det möjligt att endast hämta de delar av prognosen som anses relevanta. Exempel på datapunkter är lufttemperatur, luftfuktighet, vindhastighet och vindriktning. SMHI integrationens anslutning är en av de mer komplicerade anslutningarna. För att bättre förstå den kommer en mer detaljerad guide finnas tillgänglig på wikin.
 • Uppdatering av WDC-integrationsprofil (2-vägskommunikation)
  Tidigare har det enbart gått att hämta data från datapunkter där det finns lokal historik i WDC. Integrationen är numera omgjord till att kunna läsa och skriva till alla datapunkter och även hämta historik om det finns. Det är därmed möjligt att utföra överstyrningar vid behov. Notera att befintliga WDC-anslutningar inte är kompatibla med den nya integrationen, vilket innebär att nya anslutningar behöver skapas vid behov av den utökade funktionaliteten. I och med denna uppdatering kommer den gamla WDC-integrationen inte längre att kunna användas för några nya jobb.
 • Sökruta för anslutningslistan
  En sökruta har lagts till för att söka bland befintliga anslutningar. Sökningen filtrerar på anslutningarnas namn och typ.
 • Endast relevanta profiler
  I formuläret för att skapa en ny anslutning innehåller numera rullistan med profiler endast relevanta valmöjligheter för den valda anslutningen. Om endast ett relevant alternativ finns kommer profilen att väljas på förhand och rullistan inte vara synlig i formuläret. De flesta typer av anslutningar kommer därmed att ha en förvald profil.
 • Defaultvärden för anslutningar
  När vissa typer av anslutningar skapas kommer vissa formulärfält att vara förifyllda när formuläret öppnas upp. De ifyllda värdena är förväntade värden, exempelvis port 3306 för MySQL.
 • Tooltip för anslutningsformulär
  Formulärsfälten för en ny anslutning har fått en kort beskrivning som visas när muspekaren hålls över fältet.
 • Webport poller, batch-hämtning av data
  Webport-pollern hämtar numera flera datapunkter åt gången istället för en datapunkt i taget med minskad datatrafik som följd. I och med denna uppdatering kommer den gamla Webport-integrationen inte längre att kunna användas för några nya jobb.
 • Smartare omskrivning
  Tidigare buffrades varje datapunkt lokalt vid en omskrivning vilket ledde till att det inte skickades någon data för det jobbet tills omskrivningen blev klar. Nu buffras enbart värden för de datapunkter som behöver en omskrivning. De som inte behöver en omskrivning körs som vanligt.
 • Historikhämtning för Webport
  Fixat ett fel i historikhämtningen för Webport där jobbet tidigare inte hämtat historiken efter avbrott/tappad anslutning.
 • Minska utskriften till loggen
  Historikhämtningen loggade information för varje enskild datapunkt och för varje period av datahämtning. Loggfilerna växte snabbt och kunde leda till problem med diskutrymmet. Det har nu ändrats till att enbart skriva ut i loggen när historikhämtningen sker.
 • Kontroll av datapunkter som körs i andra jobb på samma miner
  Den befintliga funktionen slutade fungera i och med tidigare versionsuppdateringar. När nya datapunkter lades till med explorern uteblev för en del jobbtyper information om att datapunkterna redan lästes inom ett annat jobb (om så nu var fallet). Vi har återinfört funktionen för Webport, WDC och SMHI-integrationen, och kommer att åtgärda de andra integrationerna i kommande releaser.
 • WDC-miner hanterar inte tomma listor
  Ibland resulterar anrop till WDC i att antingen tidsstämpel eller mätvärde utelämnas från svaret. Detta hanterades inte väl av Miner. Numera skriver den ett felmeddelande till loggen när detta sker för att vid behov förenkla felsökningsarbetet.

En del stavfel har rättats till och mindre språkändringar gjorts. Nedan följer några av de mest märkbara

 • Minas av miner/jobb
  Den tidigare kolumnen ”Minas av miner”, som syns när datapunkter läggs till genom explorern, heter numera ”Minas av jobb”.
 • Pollers per sida
  Texten ”Pollers per sida”, som syntes när datapunkter lades till i ett jobb med explorern, har nu korrigerats till ”Datapunkter per sida”.
 • Minerns konfigurationsformulär
  En del engelska och svengelska har korrigerats till svenska i Minerns konfigurationsformulär.
 • Hämta värden för oBix-integration (bl.a. Tridium-baserade system) utan att starta jobbet.
  Nu kan man hämta det senaste värdet för datapunkterna utan att starta jobbet. Data som hämtas via denna funktion sparas inte i databasen.
 • Watchdoglarm vid diff av tidstämplar för datapunkter inom samma jobb
  Om det skiljer mer än (exempelvis) 2 timmar mellan tidstämpeln för jobbets senaste körning och tidstämpeln för någon datapunkt inom jobbet. Ett sådant larm skulle dels kunna uppmärksamma på fel vid dataavläsning från automationssystem och dels uppmärksamma på fel vid dataöverföringar till externa applikationer.
 • Larm vid för mycket mellanlagrad data
  När något går fel lagras all data lokalt hos Miner. Det kan hända att det tar lång tid innan felet är löst vilket leder till att lokal data byggs på. Nu skickas det larm när lagringen blir för stor.
 • Hämta nya datapunkter för befintligt Lindinspect-jobb
  Det går nu att hämta nya datapunkter från explorer för alla jobb av typen Lindinspect.
 • Ändringar i användargränssnittet
  Användargränssnittet är nu helt och hållet på Svenska. Plus-ikonen längst ned till höger har nu ändrats till att enbart skapa jobb och anslutningar. Tidigare har man fått välja mellan Poller, Miner och Connection men nu har Poller och Miner slagits ihop till ett och samma val.
 • Rätt kolumner vid en CSV-export för Webport
  Fixade en bugg som inte skrev ut poll_interval_sec, cov och minimal_save_interval som kolumner vid en CSV-export för Webport.
 • Datum för när ett jobb körs första gången
  För att enklare kunna felsöka vid eventuella fel som uppstår finns nu ett datum för när ett jobb startas första gången. Datumet sparas som ett element i konfigurationsfilen för varje jobb efter första start.
 • Möjlighet att ändra konfigurationen för Miner
  Denna funktion hittas längst upp i vänster spalt. Den är till för att ändra hur Miner ska bete sig, bland annat vart den ska skicka all sin data. Använd med stor försiktighet.
 • changelog/miner.txt
 • Senast uppdaterad: 2022/10/17 12:34
 • av dokuadmin