Miner

Miner

Miner är vår egenutvecklade lösning för åtkomst till data från byggnadsautomationssystem, API:er, databaser och andra datakällor av olika fabrikat och utföranden.

En installation av Miner kan köra flera dataöverföringsjobb som är baserade på kommunikationsprofiler mot olika källor. Miner utökas ständigt med nya kommunikationsprofiler.

Miner kan köras på centrala servrar, eller som inbyggd programvara på hårdvara som installeras i byggnader.

Vi har idag miner-installationer som körs i kunders anläggningar och skickar över insamlad data till Orbiq.

Om miner tappar sin uppkoppling, lagrar den insamlad data lokalt tills uppkopplingen åter kan upprättas.

Den historik som laddas över till Orbiq kan användas i Orbiq - analysmodulen.

Börja med att kolla på introduktionsvideon nedan och klicka dig därefter runt, för att komma igång med miner. Om du behöver hjälp/stöd, så når du oss effektivast med hjälp av vårt supportformulär.

Arbetsflöde för systemintegration med hjälp av miner

flowchart TD Connection[Skapa anslutning
mot datakälla] --> Job[Skapa ett minerjobb
och lista datapunkter] Job --> ChoosePoints[Välj ut önskad data] ChoosePoints --> |I minern eller med hjälp av Excel|Tag[Vid behov: Justera och utöka
med mera metadata] Tag --> |"Om m.h.a. Excel, läs tillbaks
inställningar i CSV-format (UTF-8)" |Reload[Uppdatera jobbets inställningar] Reload -->|Spara backup från inställningarna| StartJob[Starta jobbet]

Changelog

Komma igång

Datapunkter i ett minerjobb